ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ཨུ་རུ་སུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ལྔ་བར་ཨུ་རུ་སུར་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་པའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་འཆར་ཡོད་ཅིང་། མཛད་སྒོ་དེར་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་འཇུང་ཨུན་མཉམ ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་ཞེས་ཨུ་རུ་སུས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཛའ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་འདྲིར་མ་བསྐྱོད་པའི་སྔོན་ལ་ཨུ་རུ་སུར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་སྐྱོད་བྱེད་ན་རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འབྲེལ་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG