ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།


རྒྱ་ནག་གི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཝན་ཀྲའོ་གྲོང་ཚོའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ཧང་ཨི་ཛེའི་ཁེ་ཕན་རྩོད་མཁན་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཀྲང་གའེ་ཡིས་ ཆོས་དཔོན་ཧང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་ཉེན་རྟོག་པར་གྱོད་གཞི་གསུམ་བཙུགས་ཡོོད་པ་ཚང་མ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བདག་སྤྲོད་བྱས་མ་སོང་ཞེས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན་བཤད་ཡོད་པ་དང་ དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་ ཆོས་དཔོན་ཧང་གི་ཆོས་ཚོགས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་རང་སྐྱོང་རང་སྤེལ་དང་ རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་གསུམ་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG