ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཕན་གནོད་དང་ཤུགས་རྐྱེན།


ང་ཚོའི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་པ་དང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་བརྒྱབ་ནས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ། ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུག་འགའ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་ཐད་ཀར་དོ་ཕོག་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG