ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཁྭེན་བྷེར་རའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལ་བདག་པའི་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ སྐོར་སོང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་རྡོ་སྐུ་ཞིག་ཡོད་པ་ དེ། རྐུན་མས་བརྐུས་པ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་པའི་རྗེས། རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིར་ སློག་གནང་རྒྱུ་གནང་པ་ཡིན་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG