ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨེཛེ་ནད་གཞི་དང་གཞན་ཡང་འགོད་ནད་ཁག་སྔོན་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་འདུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ལྷན་སྐྱེས་སྲིན་འབུ་འཁྲུགས་པའི་ནད་གཞི་གདུག་པ་ཅན་ཨཻཛཻ་ཐོག་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་དང་ལས་དོན་བྱེད་བའི་ཟླ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་གཟའ་འཁོར་འདིའི་ང་ཚོའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་འགོད་ནད་ཐོག་ཆེད་ལས་པ་ཡིན་པ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ལགས་ལ་ནད་གཞི་ཨེཛེ་དང་གཞན་ཡང་མཆིན་པའི་གཉན་ནད་སོགས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་ཆེ་བའི་འགོད་ནད་ཁག་གི་ཐད་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG