ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་བཤེར།


དེ་རིང་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་དྲག་སྲིད་ཇུས་ཁག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ཕི་ཡོན་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་འདུག་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་པའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་དེས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་གཏོར་བརླག་བྱས་སོང་ཞེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་མ་ཟད། ཀོ་ཕི་ཡོན་ལ་ཁྲིམས་གཤེར་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་སྲིད་པའི་དྭོགས་གཞིའི་འོག་ས་ཁྱོན་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་གསུམ་ཙམ་ལ་བདེ་འཇགས་མི་སྣ་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG