ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཨཽ་བྷ་མ་ཡིས་ཨེ་ཤི་ཡེའི་འཚམས་འདྲི་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ཨཽ་བྷ་མ། པེ་ཅིང་དུ། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཚོགས་བཞུགས་གནང་སྒོ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྗེས། ཨོས་ཏྲེ་ལི་ཡེའི་གྲོང་ཁྱེར་བྷི་རིས་བན་དུ། འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུའི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཚོགས་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་། རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལེགས་པར་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG