ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།


བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མི་ལ་གདུག་རྩུབ་སྤེལ་བའི་ནག་ཉེས་བསགས་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུག་དགོས་མིན་གྱི་གྲོས་ཆེད་འཇོག་པར་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། འོས་ཤོག་མ་འཕངས་གོང་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇོང་ཨུན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG