ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་དོལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་བོད་པ་ཚོས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བ་དང་། མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་མཉན་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏེ། ༧གོང་ས་མཆོག་བདེན་པ་དང་བྱམས་བརྩེའི་བདག་ཉིད། བོད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གླེང་བའི་ངོ་ཚབ་པ་ཞིག་ལ་རྩི་བཞིན་ཡོད་མོད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ཤིག་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་ཡུལ་ཁག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཡང་འབྱུང་གི་ཡོད་ཅིང་། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་ཟེར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG