ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི།


བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་སྒོ་སྒྲིག་འོག བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་ཚོང་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་གོ་རྟོགས་མཐོ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་ཅིང་། ལས་འཆར་འདི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་པ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG