ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཨི་བོ་ལ་ནད་ཡམས།


འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཨི་བོ་ལ་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཡུལ་གླིང་ཆེན་ཨ་ཕྷི་རི་ཀའི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ནད་ངན་དེ་གསར་དུ་འགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བདུན་རེར་ཁྲི་གཅིག་ཙམ་འབྱུང་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ལུགས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ མཆོག་གིས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གནས་དོན་དེའི་ཐད་གཏམ་བཤད་གནང་སྟེ་ནད་ངན་དེའི་ནད་འབུ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་འཐབ་འཛིང་གི་ལས་དོན་འཛམ་གླིང་གིས་འདང་ངེས་ཤིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG