ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་དོན་དོན་གཉེར་བ་ཀུའོ་ཡུས་ཧྲན་དོ་དམ་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཁྲེན་ཀོང་ཁྲེང་རྒྱ་ནག་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་སྐབས། རོགས་པ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁྲིམས་དོན་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་དོ་དམ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། ཁྲིམས་དོན་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་གནོན་སྡོམ་མུ་མཐུད་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་ནང་མི་ཚོས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG