ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

རྒྱ་ནག་ཡང་བསྐྱར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཛུགས་བསྐྲུན་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྲལ་མཐར་བསླེབས་ཡོད་པ།


རང་གི་མ་དངུལ་ག་ན་གཏོང་གི་ཡོད་པ་འགྲེམས་དགོས་ཟེར་བའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ གཞུང་ཁག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཐད་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་མཁན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་༦༨་ནང་ ད་ལོ་ཡང་ཐབས་སྡུག་ཤོས་རྒྱ་ནག་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད་པ་དང་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་མཁན་ཚོས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་གཙང་མ་བྱེད་ཁག་པོ་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG