ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་སློབ་ཕྲུག་གི་འཐུས་མི་དང་གཞུང་བར་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་མོས་མཐུན་བྱུང་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་གྱི་འཐུས་མི་དང་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ངོ་རྒོལ་བས། གལ་སྲིད་སྲང་ལམ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ངོ་རྒོལ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་སྲིད་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་གི་སྒོ་ནས་སྡོམ་བྱས་ཚེ་གཞུང་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་བར་གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོས་བརྗོད་ཡོད།

XS
SM
MD
LG