ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༥

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐོངས་མཆན་མ་ཕུལ་བར་བརྟེན་ནས་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཕྱིར་བཤོལ་གནང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཨ་ཕྷི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐོངས་མཆན་འབུལ་རྒྱུའི་བསམ་གཞིགས་གཏན་ནས་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། གྲོང་ཁྱེར་ཀེབ་ ཏྲའུན་དུ་འཚོག་རྒྱུའི་ནོ་ཝལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྣམ་པའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན། ཕྱིར་བཤོལ་བྱས་པ་རེད་ཅེས། རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་དངོས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG