ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་གནད་དོན།

བོད་མའི་གནད་དོན།


ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་ཀྱི་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱང་སྲིང་གི་ཉིན་མོ། ཉིན་ལྟར། བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 11:00 སྔ་དྲོ། འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 03:00 ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། ཆུ་ཚོད་གཅིག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG