ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

བོད་ནང་གི་མེ་འཁོར་གྱི་ལས་གཞིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཇི་འདྲ་ཐེབས་མིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་ས་བར་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་མཚོ་ བོད་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དེ་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་བ་གཞིས་རྕེ་བར་རྒྱ་སྐྱེད་ བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང། དེ་བཞིན་ འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ དེ་བཞིན་ བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ ལ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་བར་ལྕགས་ལམ་ལས་གཞི་འདི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ རྒྱུ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། བགྲོ་གླིང་མདུན་ལྕོག་ལས་རིམ་གྱིས་ལས་གཞི་འདིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ སྐྱོན་ཇི་འདྲ་ཡོང་མིན་ཐད་གླེང་མོལ་ཞུ་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG