ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མི་རིགས་འདྲ་མིན་གཉེན་སྡེབ་རྒྱུ་ནི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་རེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཤམ་ལ་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་གསན་གནང་གི་རེད། ལས་རིམ་འདི་ནི་བོད་ནང་གི་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་༡༡་བར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་དུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་མི་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་གཉེན་སྡེབ་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སུ་བརྟེན་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་མང་པོས་ལས་འགུལ་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG