ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱི་ཡོ་རོབ་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སྡོད་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་བོད་ དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་དང་ དུས་མཚུངས་ཁོང་ལ་ཡོ་རོབ་ནང་རྟེན་ གཞི་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་འདི་ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ བྱ་དགའ་དེ་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་ གླིང་མདུན་ལྕོག་ལས་རིམ་གྱིས་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་སུ་ཡོ་ རོབ་གྱི་བསྐོར་བསྐྱོད་གནང་བའི་དམིགས་ཡུལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཐད་གླིང་མོལ་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG