ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་ས་ཡ་བདུན་ལྷག་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ།


བོད་མི་ས་ཡ་བདུན་ལྷག་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ།
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:13:44 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་མི་འབོར་དེ་ད་བར་དུས་རབས་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པར་ལུས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ཡེད་ཆེས་འོས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་རག་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠་ང་གྲངས་ནས་ད་བར་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཅེས་བརྗོད་པ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ག་ཚོད་ཡོད་པའི་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཐབས་མེད་པར་ལུས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་འདི་ག་གངས་རིའི་བྲག་ཅའི་ལེ་ཚན་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་དོན་ལྟར་ན། ད་ལྟ་བོད་མི་ས་ཡ་བདུན་ལྷག་ཟིན་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་ཞིབ་འཇུག་པ་ཞིག་གིས་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་ཡ་དྲུག་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG