ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སི་ནང་གི་བོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཅིག་རིང་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་སི་ནང་གནས་འཁོད་བོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ ཡོད་ཅིང་། ལོ་ངོ་ཅིག་གི་ རིང་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་ ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ས་གནས་མི་མང་ བཅས་ལ་བོད་དོན་ཡིག་ཆ་དང་སྙན་ཞུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG