ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གུ་རུའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དུམ་བུ་གསུམ་པའམ་མཐའ་མ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྕམ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་གུ་རུའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཐད་འགྲེལ་བཤད་གནང་བའི་དུམ་བུ་གསུམ་པའམ་མཐའ་མའི་ནང་དབང་བཞི་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་ བཞི་པ་ཚིག་དབང་ཐད་འགྲེལ་བཤད་གནང་བའི་སྐོར་དང་ དེ་བཞིན་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་བསྡོ་སྨོན་བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG