ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མང་གཙོའི་གོ་རྟོགས་ཇི་འདྲ་ཡོད་མེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་༥༢་ཧྲིལ་པོར་འཁོར་བའི་དུས་དང་སྟབས་བཏུན་ཏེ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་གི་ནང་བོད་མིིའི་ཁྲོད་དུ་མང་གཙོའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་འཕེལ་རྒྱས།་གོ་རྟོགས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་དམིགས་བསལ་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ། འདིའི་ཐད་ལྟེ་གནས་ཁང་དེའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྟན་དར་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG