ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆོས་རིག་ལེ་ཚན།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།


ལྕམ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་གུ་རུའི་གཟུངས་སྔགས་ཨོྃ་ཨཱ་ཧུྃ་བཛྭ་གུ་རུ་པདྨ་སེཾཾདྷི་ཧུ༷ྃགི་ནང་དོན་འགྲེལ་བཤད་གནང་བའི་དུམ་བུ་དང་པོ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG