ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འཆར་འགོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་ལ་ལྐོག་བརྔན་ཟ་ལེན་གྱི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་ལ་ལྐོག་བརྔན་ཟ་ལེན་ཚབས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཡོད་པ་དེ་ནི་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ད་རེས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་ནག་ཉེས་ཐེར་བཏེན་བྱས་པ་མཇུག་ཤོས་དེ་ཡིན་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG