ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བྱོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་པར་རོགས་པ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ནས་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཡོང་མཁན་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་བདེ་འབྱོར་ཐུབ་རྒྱུར་གང་ཅིའི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་འདུག་པའི་སྐོར། རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
XS
SM
MD
LG