ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དབྱིན་ཡུལ་ནང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལི་ཀེ་ཅིང་དབྱིན་ཡུལ་ལ་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ལ་འབྱོར་བའི་སྐབས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག་པ་དང་། དེའི་གོང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ནིག་ ཀི་ལན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བདེ་ཆེན་སྤེན་པ་ ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG