ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་འཇར་མན་དུ་ཆོས་འབྲེལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆིབས་སྒྱུར་གྲུབ་པ།


རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཡོ་རོབ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་ཐེངས་དང་པོ་དེ་Germanyཡུལ་གྲུར་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་སྐབས་ཡོ་རོབ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་༢༢ནས་སྐུ་གོང་མའི་ སློབ་མ་དང་གཞན་ཡང་དོན་གཉེར་ཅན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཆོས་དང་བཀའ་སློབ་ཞུས་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་བླ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་།
XS
SM
MD
LG