ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༤ལོའི་དམངས་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས།


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོ་འདིར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཙོའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས། ཐེབས་རྩ་ཁང་འདིའི་ལོ་རེའི་དམངས་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་ནོར་བྷེ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལུའུ་ཞོ་པོ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་འབངས་གསར་བའི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་པ་ཞུའུ་ཀྲི་ཡོན་གཉིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་སྐོར་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG