ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་ནང་སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་ལས་འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་དམིགས་དོན།


བཙན་བྱོལ་ནང་སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་ལས་འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་དམིགས་དོན།
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:42:00 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་ ༥༥ རིང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གཙོས་དུས་ཚོད་འདྲ་མིན་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དང་ཁྲོམ་སྐོར་སོགས་ལས་འགུལ་རིམ་པར་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་ནའང་། །ལས་འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཕྱོགས་སོགས་དམིགས་དོན་བཞིན་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ལ་བགྲོ་གླེང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་ཙམ་མིན་པར་དེ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྣང་མེད་ལྷག་གི་ཡོད་པའི་གླེང་སློང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།

XS
SM
MD
LG