ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པར་ངོས་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞི་གང་ཙམ་སླེབས་ཡོད་མིན་དང་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མཐོ་བའི་སྨན་བཅོས་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པས་ཕན་ཐོག་གང་གྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་བཅར་སྨན་ཞབས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG