ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨར་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུར་ཤེས་རིག་གི་བྱ་དགའ་ཕུལ་ཡོད་པ།


ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨར་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུར་ཤེས་རིག་གི་བྱ་དགའ་ཕུལ་ཡོད་པ།
༄༅།། །༧གོང་ས་མཆོག་གི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལཌ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ཆེད་དུ་འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་སྐུ་ངལ་ཁྱད་སད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཆེ་བསྐྱེད་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུར་Switzerlandདང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བོད་རིགས་ཚོས་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨར་ཤེས་རིག་གི་བྱ་དགའ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལཌ་ཀྱིས་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲའི་སློབ་སྤྱི་མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ་ལཌ་སུ་གནས་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོཌ་བསྒྲིཌ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG