ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

རྒྱ་གར་རང་བཙན་དང་བོད་ཀྱི་གནས་བབས།


རྒྱ་གར་རང་བཙན་དང་བོད་ཀྱི་གནས་བབས།
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:38:51 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་རིང་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉིན་མོ་ལ་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་གི་ཡིན། རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇིའི་དབང་འོག་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གནས་རྒྱུན་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་འཕེལ་རིམ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་དགུ་པའི་འགོ་སྟོད་ཙམ་ནས་མེས་པོ་དམ་གྷན་དྷིའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་རྒྱ་གར་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་དུ་སོང་ནས་མཐའ་མ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་དབང་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་འབྲེལ་ཡིན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇི་གཞུང་དང་བོད་དབར་འབྲེལ་བ་དང་། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་རྗེས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་གལ་ཆེའི་ཤུགས་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད། ད་རིང་གི་ཀུན་གླེང་བགྲོ་གླེང་ནང་རྒྱ་གར་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇི་གཞུང་གི་དུས་དང་རྒྱ་གར་ཐོབ་རྗེས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG