ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་དུ་མི་སུམ་བཅུ་ལྷག་འཛིན་བཟུང་།


བོད་ཀྱི་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་༣༠་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་བྲག་མགོ་ རྫོང་དང་གསེར་རྟ་རྫོང་སོགས་ནས་བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་ ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ དེར་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG