ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མིར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པར་བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


༄༅།། ། བོད་ས་ཁམས་བྲག་གོ་རྫོང་གི་ནང་ ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མིར་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་ མ་མཐར་ཡང་མི་གཅིག་བསད་པ་དང་ སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཤིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་མ་ཟད་ དྲག་གནོན་དེའི་འོག་ཤི་རྨས་བྱུང་བའི་གྲངས་འབོར་དེ་བས་མང་བ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལའང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ རྒྱ་གཞུང་གི་ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་འདིར་ བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG