ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཕྲིན་གཏོང་དྲ་གནས་ཀྱི་ཐད་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཕྲིན་གཏོང་དྲ་ལས་ལ་དམ་དྲག་བྱས་པའི་གནད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་གི་ཚོང་དོན་རང་དབང་གི་གནད་དོན་དབར་འབྲེལ་བ་བཟོ་རྒྱུར་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་ཁག་གིས་འབད་བརྩོན་ཇི་བྱས་ལ་དོན་འབྲས་ཡོང་མིན་ཐད་ལ་་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་ཁག་གི་མཁས་དབང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐུགས་དྭོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་

XS
SM
MD
LG