ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ངོ་དེབ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ།


ངོ་དེབ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་བཞི་ལ་ངོ་དེབ་སྒྲོམ་གཞི་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་མྱོང་འདུག་ཅེས་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཚགས་པར་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ངོ་དེབ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་མི་སྒེར་པའི་ཡིག་ཆ་དང་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་རྣམས་གསང་ཉར་བྱས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཡོད་མེད་ལ་ཨ་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དོགས་སློང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཧྭ་ཝེས་ངོ་དེབ་ཏུ་འཁོད་པའི་མི་སྒེར་གྱི་ཡིག་ཆ་སོགས་འཚོལ་སྡུད་བྱས་མྱོང་མེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG