སྒྲ་སྐད། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཁར་ཀྲར་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་ཕེབས་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡོོད་འདུག

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་འཇི་མི་ཁར་ཀྲར་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་སྡོད་ཁྱིམ་གསར་རྒྱག་གི་ལས་འཆར་ཆེད་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག ཡང་གནས་སྟངས་དེ་ནི་ཁོང་སྐྲན་ནད་ཀྱི་སྙུང་གཞིའི་བརྟེན་མིན་པར་དེ་ནི་དེང་སྐབས་བལ་ཡུལ་ནང་ཟ་བཅའ་དང་རྡོ་སྣུམ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་མ་འདེང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཆེད་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ཞེས་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་པར་སྡོད་ཁྱིམ་གསར་རྒྱག་གི་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་དེས་བལ་ཡུལ་ནང་བསྐྱོད་བདེ་མེད་པར་གྱུར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་འདུག་པ མང་བ།ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༩i
X
2015.10.09

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།