དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ། བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།i
|| 0:00:00
...    
 
X
2012.10.29
བཙན་བྱོལ་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བོད་པའི་མི་རབས་གསར་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་ལྷན་སྒེར་གྱི་མཐོང་ཐོས་དང་། བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས། དམིགས་བསལ་ཁོང་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡོད།

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ། བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

བཙན་བྱོལ་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བོད་པའི་མི་རབས་གསར་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་ལྷན་སྒེར་གྱི་མཐོང་ཐོས་དང་། བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས། དམིགས་བསལ་ཁོང་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡོད།