ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༢༦i
|| 0:00:00
...    
🔇
X
2012.10.26
བོད་ནང་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཛ་དྲག་མེད་སྐད། ཁྲེན་གཱོང་ཁྲེང་ལ་བྱ་དགའ། སྲིད་སྐྱོང་གིས་བོད་དོན་གླེང་སློང་། ཨེ་ཝེ་ཝེ། ཝུན་ཅ་པའོ་ཁྱིམ་ཚང་གི་དངུལ་སྒོར། པའོ་ཞི་ལེའི་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཕྱིར་འཐེན།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༢༦

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

བོད་ནང་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཛ་དྲག་མེད་སྐད། ཁྲེན་གཱོང་ཁྲེང་ལ་བྱ་དགའ། སྲིད་སྐྱོང་གིས་བོད་དོན་གླེང་སློང་། ཨེ་ཝེ་ཝེ། ཝུན་ཅ་པའོ་ཁྱིམ་ཚང་གི་དངུལ་སྒོར། པའོ་ཞི་ལེའི་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཕྱིར་འཐེན།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕྱོགས་ བསྡུས་བྱས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་ གསར་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།།

 • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday and Friday
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 15:00
 • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
 • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
 • གཟིགས་ན། MP༣ | Windows Media
 • Podcast

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕྱོགས་ བསྡུས་བྱས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་ གསར་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།།

 • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday and Friday
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 15:00
 • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
 • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
 • གཟིགས་ན། MP༣ | Windows Media
 • Podcast