ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༢༢i
X
22.10.2014
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་འདུ། པེ་ཅིང་གི་གྲོང་མི། ཧོང་ཀོང་གཞུང་དང་སློབ་མའི་བར་ཀྱི་གྲོས་མོལ། ཧོང་ཀོང་གཞུང་དང་སློབ་མའི་བར་ཀྱི་གྲོས་མོལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་འཛིན་བཟུང་། ཨ་རིས་ཨེ་བྷོ་ལཱ་ནད་ཡམས་ལ་གདོང་ལེན།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༢༢

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་འདུ། པེ་ཅིང་གི་གྲོང་མི། ཧོང་ཀོང་གཞུང་དང་སློབ་མའི་བར་ཀྱི་གྲོས་མོལ། ཧོང་ཀོང་གཞུང་དང་སློབ་མའི་བར་ཀྱི་གྲོས་མོལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་འཛིན་བཟུང་། ཨ་རིས་ཨེ་བྷོ་ལཱ་ནད་ཡམས་ལ་གདོང་ལེན།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕྱོགས་ བསྡུས་བྱས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་ གསར་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།།

 • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday and Friday
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 15:00
 • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
 • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
 • གཟིགས་ན། MP༣ | Windows Media
 • Podcast

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕྱོགས་ བསྡུས་བྱས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་ གསར་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།།

 • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday and Friday
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 15:00
 • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
 • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
 • གཟིགས་ན། MP༣ | Windows Media
 • Podcast


བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།