དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ཚེས་༡༥i
X
15.09.2014
ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ཁྲོམ་སྐོར། བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཨ་རི་བར་ཁྲིམས་ཆད། དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་གྱི་ཁས་ལེན། ཧྥ་རན་སི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འབོད་སྐུལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ཚེས་༡༥

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ཁྲོམ་སྐོར། བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཨ་རི་བར་ཁྲིམས་ཆད། དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་གྱི་ཁས་ལེན། ཧྥ་རན་སི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འབོད་སྐུལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར།


བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།