དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

[བསྟན་འཛིན་བྱམས་པ།i
X
2015.11.24
ལག་དངུལ་ལས་གཞི་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན།

[བསྟན་འཛིན་བྱམས་པ།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ལག་དངུལ་ལས་གཞི་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན།


བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།