དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢i
X
2015.07.02

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢

དཔར་ཟིན་པ། (༠)


གླེང་སྟེགས་སྒོ་བརྒྱབ།
བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།