དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༢༣i
X
23.10.2014
ཁ་ན་ཌའི་མཛད་འཕྲིན། ཁ་ན་ཌའི་རྒྱལ་སར་མེ་འཕེན་གྱི་དོན་རྐྱེན། གཞུང་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་གཏན་འབེབས། ཨེ་བྷོ་ལཱའི་འགོས་ནད་སྟངས་འཛིན། མཁའ་ཐོག་རྒོལ་རྡུང་གི་མཇུག་འབྲས།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༢༣

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཁ་ན་ཌའི་མཛད་འཕྲིན། ཁ་ན་ཌའི་རྒྱལ་སར་མེ་འཕེན་གྱི་དོན་རྐྱེན། གཞུང་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་གཏན་འབེབས། ཨེ་བྷོ་ལཱའི་འགོས་ནད་སྟངས་འཛིན། མཁའ་ཐོག་རྒོལ་རྡུང་གི་མཇུག་འབྲས།


བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།