རྒྱ་ནག

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚིག་སྟོང་མང་དུ་མ་བཤད་ཟེར།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་ཐོན་དུ་གོམ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་སྐད་ཆ་སྟོང་པས་དོན་དག་ལ་ཕན་ནུས་ཐོན་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་མི་ཚང་མ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་དགོས་པ་ཡང་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་མཁན་སྐུ་ཞབས་Gordon Chang ལ་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚིག་སྟོང་མང་དུ་མ་བཤད་ཟེར།
ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚིག་སྟོང་མང་དུ་མ་བཤད་ཟེར།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༢༣i
X
23.04.2014
ཨ་རིའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ། འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་བར་དམ་དྲག མི་ཉག་ཏུ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་པ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་གངས་རུད་དང་ཤར་པའི་དཀའ་སྡུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།