རྒྱ་ནག

ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ།

x
ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་ གནས་ཚུལ་གསན་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ འཛམ་གླིང་གི་ཡུ་གུར་འཐུས་མིའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ Rebiya Kadeer གྱིས་ རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ འདིའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ།
འོག་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་༤i
X
2015.09.04
འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གསལ་བཤད། མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཐེངས་༥༥་པ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་རུ་སྒྲིག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།