འཛམ་གླིང་།

ཨ་རི་དང་བྷར་མ་གཞུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པ།

ཨ་རིའི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་དོན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ ཉེ་བའི་དུས་སུ་མང་གཙོ་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་བཅོས་འགྱུར་མང་པོ་གཏོང་མཁན་བྷར་མ་ ཡུལ་གྱིས་ད་ཆ་སོ་སོའི་ཡུལ་གྱི་དོགས་ཡོད་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུས་མཚོན་པའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལས་དོན་གསར་པ་ཁག་ཅིག་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ། འདིའི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཨ་རི་དང་བྷར་མ་གཞུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པ།
ཨ་རི་དང་བྷར་མ་གཞུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་༡༡i
X
2016.02.11
གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོ། ཨ་རིའི་དབུས་དངུལ་ཁང་གིས་སྐྱེས་ཀ་སྤར་རྒྱུ་མིན་པ། སྲིད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དོན་གཏམ་བཤད། སྲིད་འཛིན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ། ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བཟོ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་པ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།