འཛམ་གླིང་།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།

x
སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀས་ཡུལ་དེའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དྲག་ཤུགས་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བྷན་ཀི་མུན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་ཤེ་ལིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥i
X
25.07.2014
དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།