འཛམ་གླིང་།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།

x
སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀས་ཡུལ་དེའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དྲག་ཤུགས་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བྷན་ཀི་མུན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་ཤེ་ལིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༢༧i
X
2015.11.27
ཨུ་རུ་ས་དང་ཏུར་ཀིའི་འགལ་ཟླ། གའོ་ཡུའི་གློད་གྲོལ། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ལ་གཏོར་རྒོལ་འཐབ་ཇུས། སྲིད་སྐྱོང་ཕྱོགས་ཕེབས། དཔལ་ལྷའི་རི་ཁྲོད། བླ་ཆེན་པོབ་ཀྱི་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ཆིབས་སྒྱུར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚོཊ་ཆེན། བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལས་འགུལ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།