འཛམ་གླིང་།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།

x
སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀས་ཡུལ་དེའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དྲག་ཤུགས་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བྷན་ཀི་མུན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་ཤེ་ལིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ཚེས་༡༩i
X
19.11.2014
ཨ་རི་དང་ར་ཤི་ཡའི་རྣམ་འགྱུར། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ། ཨ་རིས་ཁ་ཆེ་དྲག་འཐབ་པར་གཏོར་རྒོལ། ནོ་བྷེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༤་པ་རཱོམ་དུ་འཚོག་གཏན་འཁེལ་བ། ནོ་བྷེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༤་པ་རཱོམ་དུ་འཚོག་གཏན་འཁེལ་བ། ནོ་བྷེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༤་པ་རཱོམ་དུ་འཚོག་གཏན་འཁེལ་བ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བཙོན་འོག་རྩོམ་པ་པོའི་དུས་དྲན། དཀྱིལ་ཤར་མངའ་ཁུལ་དུ་དྲག་ཟིང་། ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།