འཛམ་གླིང་།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།

x
སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀས་ཡུལ་དེའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དྲག་ཤུགས་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བྷན་ཀི་མུན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་ཤེ་ལིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༣༡i
X
31.10.2014
བྷོ་སི་ཊོཎ་གྱི་ཆིབས་སྒྱུར། ཧོང་ཀོང་གི་སྲིད་གྲོས་འཐུས་མི་ཕྱིར་འབུད། ཧོང་ཀོང་གི་སྲིད་གྲོས་འཐུས་མི་ཕྱིར་འབུད། ཨེ་བྷོ་ལཱ་དྲག་སྐྱེད། ཨཱ་ཤོ་ཀ་སྨུག་པོ། ཀུར་དིའི་ཡུལ་དམག་ལ་དཔུང་སྣོན། ཛམ་བྷི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་འདས་གྲོངས། ཡུ་ཀེ་རེཎ་དང་ཨུ་རུ་སུ། ཡུ་རོབ། སེང་ག་ལར་རང་འབྱུང་གནོད་འཚེ། བལ་ཡུལ་ལ་ཕྱོགས་སྐྱོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།