འཛམ་གླིང་།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།

x
སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གཉིས་ཀས་ཡུལ་དེའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དྲག་ཤུགས་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བྷན་ཀི་མུན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་ཤེ་ལིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སི་རི་ཡའི་གཞུང་དང་གྱེན་ལོག་གཉིས་ཀར་ཁ་བརྡུང་བཏང་བ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་༢༧i
X
27.05.2015
ཨ་རིའི་དམག་ཞབས་དཔའ་བོར་དྲན་གསོའི་ཉིན་མོ། ཁམས་རྟའུ་རུ་བོད་མིར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན། རྔ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པས་ཁྲིམས་འགལ་ངང་རི་དྭགས་དམར་གསོད། དམག་འཁྲུགས་ཀྱི་ནག་ཉེས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ། ཨི་རག་དང་ཨི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁམས་བར་དམག་འཁྲུགས། ཨི་རག་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ། ཨི་རག་དང་ཨིསི་ལམ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བར་དམག་འཁྲུགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།