རྒྱ་ནག

ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

ཐའེ་ཝན་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་གཞུང་གིས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཤོག་གུའི་ཐོག་ཏུ་ས་ཁྲ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཐའེ་ཝན་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་དེར་ཁས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་༢༩i
X
29.08.2014
ཇར་མི་ཎིའི་ཆིབས་སྒྱུར་གྲུབ་ནས་རྡ་སར་ཞབས་སོར་འཁོད་པ། ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟེན་འཚོལ་བ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག ཡུ་ཀེ་རེན་དང་ཨུ་རུ་སུ། ཨེ་བྷོ་ལ་འགོས་ནད། པ་ཀི་སི་ཏན། ཨ་རི་དང་ཨི་རག དབྱིན་ཡུལ་དང་སི་ཀོ་ཊ་ལེཎ་ཌི། རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧོང་། དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྙན་གྲགས་བཙོན་འཇུག ཟླ་བ་མཚོ་མོ་བཀག་ཉར། དབྱིན་ཡུལ་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་གསར་པ། སྤྱི་འཐུས་ཨོ་སི་ཊེ་རི་ལི་ཡར་ཕྱོགས་ཕེབས། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཨི་ཊི་ལིར་ཕྱོགས་ཕེབས།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།