རྒྱ་ནག

ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

ཐའེ་ཝན་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་གཞུང་གིས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཤོག་གུའི་ཐོག་ཏུ་ས་ཁྲ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཐའེ་ཝན་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་དེར་ཁས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༡༧i
X
17.10.2014
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་བོད་ལ་ཕེབས་ཐབས། རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱུག་རྩེད་པར་མཇལ་ཁ། སྲིད་སྐྱོང་བྷེལ་ཇམ་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་མོལ། ཨ་ཎ་པུར་ནའི་གངས་རུད། ཨེ་བྷོ་ལཱ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ། དྲག་སྤྱོད་པའི་དབང་སྒྱུར་རྒྱ་སྐྱེད། ཨུ་རུ་སུའི་སོལ་རླངས་ཕྱིར་ཚོང་འགོག་ཉེན། འབར་མས་གསར་འགོད་པ་བཙོན་འཇུག གཞིས་རྩེ་དང་མངའ་རིས་ལ་ཁ་བ་བབས་པ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།