རྒྱ་ནག

ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

ཐའེ་ཝན་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་གཞུང་གིས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཤོག་གུའི་ཐོག་ཏུ་ས་ཁྲ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཐའེ་ཝན་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་དེར་ཁས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།
ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ཚེས་༡༢i
X
12.09.2014
དྲག་སྤྱོད་པ་གཏོར་ཕམ་གྱི་གསུང་བཤད། དགུ་བའི་བཅུ་གཅིག་གི་དུས་དྲན། ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན། སི་ཀོ་ཌི་ལན་གྱི་རང་བཙན་ལས་འགུལ། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་སླར་ཚུགས་དུས་དྲན། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་༨་པ་དབུ་འཛུགས། ཀེ་ཊི་ལོ་ཎི་ཡའི་རང་བཙན་ལས་འགུལ། ཡུ་རོབ་དང་ཨུ་རུ་སུ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།