རྒྱ་ནག

ཐེ་ཝན་གྱིས་མཚོ་འོག་དམག་གྲུ་ཚོང་དགོས་པའི་ནན་བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
ཨ་མི་རི་ཀས་དེ་སྔ་ཐེ་ཝན་ལ་རང་སྲུང་གི་ཆེད་དུ་མཚོ་འོག་དམག་གྲུ་གསར་པའི་རིགས་ཚོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ ད་ཆ་བརྩི་སྲུང་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཐེ་ཝན་གྱི་མཚོ་འོག་དམག་གྲུ་རྙིང་སོང་དེ་ཚོའི་ཚབ་ལ་ གསར་པ་ཚོང་གྱུར་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་མཱ་ཡིང་ཇུ་ཡིས་དེ་གར་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ནན་བསྐུལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐེ་ཝན་གྱིས་མཚོ་འོག་དམག་གྲུ་ཚོང་དགོས་པའི་ནན་བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
ཐེ་ཝན་གྱིས་མཚོ་འོག་དམག་གྲུ་ཚོང་དགོས་པའི་ནན་བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།