འཛམ་གླིང་།

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨ་རིས་སྐྱོན་བརྗོད།

དམར་ཤོག་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འབར་རྫས་ཤིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྗེས་ དེ་ལ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨ་མི་རི་ཀས་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་ བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཤུགས་དེ་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་བྱ་ཐབས་ནན་པོ་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་གྲོས་བསྡུར་ཡང་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨ་རིས་སྐྱོན་བརྗོད།
བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨ་རིས་སྐྱོན་བརྗོད།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ཚེས་༢༡i
X
21.11.2014
ཧོང་ཀོང་། ལྡི་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར། ཧེ་ལི་ཧྥེ་སི་ལྷན་ཚོགས། བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་གློད་གྲོལ། ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་ངོ་རྒོལ། ཐེ་ལན་གྱི་དངོས་རིས་ཕྱིར་ལོག སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མའི་བཀའ་རྒྱ། བྱང་ཀོ་རི་ཡ། ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གཞིའི་གྲོས་མོལ། ཀའོ་ཡུ་ལ་ཁྲིམས་བཤེར། རྒྱ་ནག་གི་ལན་འདེབས། པེ་ཅིང་གི་དུ་སྨུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།